CENA

Homeopatski pregled, uključena homeopatska terapija: 6000 dinara

Homeopatska kontrola, uključena homeopatska terapija: 5000 dinara

Biorezonatni skener celog tela , kvantna medicina : 5000 dinara

Kombinovani pregled : homepatski pregled i biorezonatni skener celog tela,

uključena homeopatska terapija : 8500 dinara

Trajanje homeopatskog pregleda : od 30 minuta do 60 minuta

Trajanje homeopatske kontrole: 30 minuta

Biorezonatni skener celog tela : od 30 monuta do 45 minuta

Comments are closed.