CENA

Homeopatski pregled uključena homeopatska terapija: 5000 dinara

Homeopatska kontrola uključena homeopatska terapija:4000 dinara

Biorezonatni skener celog tela , kvantna medicina : 3000 dinara

Trajanje homeopatskog pregleda : od 30 minuta do 60 minuta

Trajanje homeopatske kontrole: 30 minuta

Biorezonatni skener celog tela : od 30 monuta do 45 minuta