• Naučno i stručno istraživanje u oblasti tradicionalne medicine – homeopatije.
  • Širenje i podizanje nivoa obrazovnog i naučnog znanja u oblasti homeopatije.
  • Promocija i unapređenje homeopatije u teorijskom smislu i praktičnoj primeni.
  • Približavanje homeopatije svim zainteresovanim licima.
  • Podsticanje razmene ideja i saradnje među članovima.
  • Održavanje visokih profesionalnih standarda među članovima

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

  • Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti homeopatije
  • Organizuje, samo ili u saradnji sa drugum organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare, programe, projekte i druge oblike stručnog obrazovanja u oblasti homeopatije
  • Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na homeopatiju
  • Organizuje naučne i stručne saradnike za rad na stručnim i istraživačkim projektima iz domena homeopatije
  • Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i sa ljudima dobre volje koji su zainteresovani za razvoj homeopatije