KAKO DA IZABERETE HOMEOPATU

Možda ste nekad poželeli da probate homeopatiju, oblik holističke medicine, zasnovan na principu da slično leči slično. Ukoliko niste sigurni u efikasnosti tog tretmana, ili naprosto ne biste hteli da imate posla sa nekim ko nije dovoljno kvalifikovan, evo nekoliko saveta kako da postupite. U većini zemalja, homeopatija nije zakonom …

Continue reading

ASOCIJALNA OSOBA– EKSTREMNA STIDLJIVOST I STRAH OD ODBACIVANJA

Asocijalna osoba je neko sa izbegavajućim poremećajem ličnosti, a glavna karakteristika je ekstremna stidljivosti i preosetljivost na odbacivanje. Izbegavajući poremećaj ličnosti može izazvati psihijatrijske simptome koji stvaraju ozbiljne probleme u odnosima sa drugim ljudima. Ne postoji način da se zna ko će razviti izbegavajući poremećaj ličnosti. Ljudi koji imaju ovaj …

Continue reading

KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI

Kognitivne sposobnosti su zapravo osnovne veštine koje Vaš mozak koristi za razmišljanje, učenje, zaključivanje, čitanje, pamćenje i generalno obraćanje pažnje na stvari oko sebe. Sve ove veštine kombinovane zajedno preuzimaju informacije koje dolaze do vašeg mozga i premeštaju ih u takozvanu „banku znanja“ koju kasnije koristite u svakodnevnom životu . …

Continue reading

         DIJABETES

Dijabetes melitus je grupa metaboličkih bolesti koje se karakterišu povišenim nivoom šećera u krvi nastalim zbog defekta u lučenju insulina ili njegovom dejstvu ili usled postojanja oba ova poremećaja. To je sindrom koji karakteriše poremećaj metabolizma ugljenih hidrata, lipida i proteina. Klasifikacija dijabetesa uključuje četiri poremećaja: Treba obratiti pažnju na …

Continue reading

BOLEST

Bolest (lat. morbus) se može definisati na razne načine. Prema jednom mišljenju, to je svako odstupanje od stanja zdravlja i ima svoje karakteristične simptome i zahvata ceo organizam ili je ograničen na pojedine organe. Postoji i definicija da je bolest poremećaj normalnih, fizioloških zbivanja u organizmu pod uticajem različitih štetnih činilaca ili pak da je …

Continue reading

ACONITUM NAPELLUS-HOMEOPATSKI LEK ZA  VELIKI STRAH, PANIČNE POREMEĆAJE, AKSIOZNE NEUROZE

Mada se Aconitum ranije, pre svega koristio za akutna stanja koja su nastajala kao posledica šoka ili izloženosti nekim nepogodama, Vitoulkas je prvi ukazao na povoljna dejstva u nekim hroničnim psihološkim stanjima kao što su stanja velikog straha, panični poremećaji i anksiozne neuroze. Kod Aconituma tegobe (stanje anksioznosti ili akutni …

Continue reading

KALIUM BICHROMICUM- Homeopatski lek za sinuse

Signatura: kao osnova se koristi rastvor u destilovanoj vodi, a ne alkoholna tinktura,jer je ova supstanca vrlo reaktivna; narandžasti kristali koji u dodiru sa drugim supstancama postaju zapaljivi,pa se koriste u proizvodnji šibica, pirotehničkih i eksplozivnih smeša;takođe se godinama upotrebljavaju za štavljenje kože i dekoraciju porcelana; obavezan su sastojak električnih …

Continue reading

IPECACUANHA- homeopatski lek

Signatura:    Rubiaceae familija je koncentrisana u tropskim i subtropskim predelima, a                              Ipecac. je poreklom iz Brazila; ime potiče od grčke reči kephale što znači glava                              i aludira na raspored cvetova biljke; ipecacuanha je brazilsko ime                              i-pe-kaa-guene što znači biljka koja raste pored puta i izaziva mučninu;                              …

Continue reading

HAMAMELIS homeopatski lek za hemoroide

Signatura:   vekovima se koristi kao adstringent i epitelizujući losion za rane i modrice;                             to je žbun, zlatno žutih cvetova, poreklom iz severne Amerike; sadrži 8 do 10%                             tanina koji obezbeđuju adstringentno dejstvo celoj biljci; lekovita moć Hamamelisa                             se ogleda u stvaranju zaštitnog sloja na koži i povećanju …

Continue reading