RASPORED PREDAVANJA

I godina, školska 2012/13 – Raspored predavanja, vežbi, klinika

Mesec

Datum

Vrsta nastavne aktivnosti

Tema

Mart

25.3.2012

30.3.2012

Predavanje Uvod u homeopatiju

Zimogrožljivi lekovi – poređenje

28.3.2012 Vežbe Analiza slučajeva i repertorizacija

April

11.4. Vežbe Analiza slučaja i repertorizacija
18.4. Vežbe Psorični mijazam
27-28.4 Predavanja Sikotički i Sifilistički mijazam

Maj

19-20.5 Predavanja Karcinozinski mijazam; Mleka u homeopatiji
9.,16.5 Vežbe Prezentovanje studentskih radova
23.5 Mentorske konsultacije Analiza slučajeva iz prakse i repertorizacija

Jun

9. i 10.6 Predavanja Patologija lokomotornog aparata
13.6 Vežbe Studenstske prezentacije
20.6 Mentorske konsultacije Analiza slučajeva iz prakse i repertorizacija
27.6 Mentorske konsultacije Analiza slučajeva iz prakse i repertorizacija

Jul

4.7 Priprema za kolokvijum Ponavljanje
7.7. i 8.7. Kolokvijum Minimalni broj poena za ostvarivanje prava na polaganje ispita 75 poena
11.7. Mentorske konsultacije Analiza slučajeva iz prakse i repertorizacija

Avgust

15.8 Ispit Kraj prvog semestra

Septembar

5.9 i 12.9 Vežbe Studenske prezentacije
18.9 Mentorske konsultacije Analiza slučajeva iz prakse i repertorizacija
22.9 i 23.9 Predavanje Genetičke osnove homeopatije

Oktobar

3.10 Mentorske konsultacije Prezentovanje lekova – studentski radovi
10. i 17.10 Vežbe Analiza slučajeva iz prakse i repertorizacija
20. i 21.10 Predavanje Funghi

Novembar

7.11 Vežbe Homeopatija uha, grla, nosa
10.11. i 11.11 Predavanja Homeopatija u dermatologiji
21.11 Mentorske konsultacije Analiza slučajeva iz prakse i repertorizacija

Decembar

5.12.2012 Vežbe Priprema za ispit
12.12.2012 Vežbe Priprema za ispit
16. i 17. 2012 Predavanja Ponavljanje prethodno obrađenog gradiva

Januar

5.1.2013

6.1.2013

Predavanja Mijazmi – obnavljanje
9.1.2013 Vežbe Analiza slučajeva iz prakse i repertorizacija
16.1.2013 Vežbe Analiza slučajeva iz prakse i repertorizacija
23.1.2013 Polaganje završnog ispita prve godine

II godina, školska 2013/14 – raspored predavanja, vežbi, ispita

Mesec

Datum

Vrsta nastavne aktivnosti

Tema

Februar

6.2.2013 Predavanje Emocija straha

Mart

17.3.2013 Predavanja Mijazmi i organon
22.3.2013 Predavanja Homeopatija u pedijatriji
23.3.2013 Predavanja Homeopatija u pedijatriji

 

Comments are closed.