Udruženje vrši upis u školu homeopatije

Udruženje za Klasičnu Homeoopatiju Boenninghausen vrši upis novih članova u školu homeopatije:

Osnovni ( Basic course ) u trajanju od godinu dana

Upis: februar-mart 2015 godine , predavanja počinju u martu 2015 ,završni ispit mart 2016.

Predavanja i mentorske konsultacije su organizovana vikendom.

Comments are closed.