Napad panike

Napad panike je iznenadni , zastrašujući doživljaj straha, sa brojnim telesnim simptomima , osećanje da će se iznenada nešto strašno dogoditi, gde pacijent ima osećaj da će se onesvestiti , izgubiti kontrolu, poludeti , ugušiti. Simptome koje ima pacijent , kako ih doživljava: ubrzan rad srca, nedostatak vazduha-gušenje, nesvestica, ima osećaj da gubi razum.

Homeopatija ima veliko kliničko ikustvo u lečenju paničnih napada. Dugotrajnom terapijom homeoptskog tretmana , dolazi do promene pacijenta u odnosu na osećaje koje ima prilikom napade panike koji traje kraće , do potpunog izlečenja. Pa počnimo od prvog leka, može i dva homeopatska leka : njegovo veličanstvo Aconitum, i naravno Gelsemium koji ga u stopu prati.

Comments are closed.