Epilepsija kod dece

Kod deteta obolelog od epilepsije povremeno i nepredvidivo jedna grupa nervnih ćelija postane previše aktivna i električni signali previše jaki što uzrokuje epileptični napad. Napad se ispoljava na različite načine u zavisnosti od oblasti mozga gde je nastala preterana električna aktivnost i puta širenja pojačanih električnih signala na susedne nervne ćelije. Ako se izmenjena električna aktivnost preko međusobnih veza nervnih ćelija proširi na ceo mozak, napad će zahvatiti obe strane tela i kontakt sa detetom se ne uspostavlja

Uzrokci epilepsije kod dece su poremećaji u razvoju mozga, povrede mozga nastale u toku porođaja ili kasnije u detinjstvu, zapaljenje mozga i mnoge druge urođene bolesti. Nedovoljno snabdevanje mozga kiseonikom ili niske vrednosti šećera u krvi takođe mogu dovesti do napada. Kod neke dece se uzrok  ne može otkriti. Ta deca imaju napad kada su njhove nervne ćelije nadražene do stepena koji kod drugog deteta ne bi doveo do napada. Ponekad postoji osoba u familiji koja je isto imala napade u detinjstvu.

Homeopatska terapija uključuje dva homeopatska leka Oenante I Cicuta, zavisi da li se simptomi epi napada dešavaju noću ili u toku dana.

Comments are closed.