Thuja occidentalis

Potvrđujući simptom: Nesigurnost
Da se ne bi razbio mora da prikriva stvari
 Ima sklonost ka laganju i to ga dovodi do velike nesigurnosti
 Od njih postaje zavistan
  Nikada ne iskoristi šansu, ostaje pri laži
  Depresija koja se ponavlja

Comments are closed.