EMOCIONALNA INTELEGENCIJA KOD DECE

Deca moraju da znaju kako da prepoznaju kako se osećaju. Možete pomoći svom detetu tako što ćete imenovati emocije – barem emocije za koju sumnjate da vaše dete oseća.

Kao i za sve vezano za roditeljstvo deca prvih godina uče najviše od nas roditelja. Zato da bi znali kako da izraze svoje emocije na društveno prikladan način moraju to prvo da vide.

Ako smo mi uznemireni, ljuti, besni, mi moramo da pokažemo deci šta mi radimo u ovim situacijama. Da li je bolje da kažemo kako se osećamo i da nam treba par minuta da se smirimo, ili je bolje da urlamo, bacamo stvari i udaramo druge? Procenite sami.

Dakle, stvorite naviku da se jasno fokusirate na izgradnju svojih veština kako biste mogli da budete efikasan uzor svom detetu. 

Evo par načina kako deca da ispolje sve emocije na pozitivan način: 

– naučite ih da dišu duboko kako bi se smirili

– naučite ih da imenuju kako se osećaju

– uvedite sport ili kreativan hobi u njihov život

– crtajte emocije zajedno

– pustite ih da plaču kada im se plače

Homeopatske konsultacije mogu pomoći roditeljima , kako da shvate potrebe dece u iskazivanju njihovih emocija.

#emotivnaintelegencijakoddece, #emotivnaintelegencija, #porodica, #beograd, #porodica

Comments are closed.