HIPERTENZIJA

Dijagnostikovanje hipertenzije je vrlo jednostavno, jer je dovoljno samo izmeriti krvni pritisak.

Ako je krvni pritisak povišen pri prvom merenju, lekar će možda zatražiti još nekoliko očitavanja tokom narednih dana ili nedelja. Dijagnoza hipertenzije retko se postavlja nakon samo jednog merenja pritiska, jer lekar mora da se uveri u postojanje trajnog problema. Trenutno okruženje može da doprinese povećanom krvnom pritisku, a nivo krvnog pritiska se menja tokom dana, tako da je potrebno uzeti sve te stavke u obzir.

Rezultati merenja krvnog pritiska se mogu podeliti u nekoliko kategorija:

  • Normalnim krvnim pritiskom se smatra izmerena vrednost 120/80 mm Hg.
  • Povišenim krvnim pritiskom se smatra sistolni pritisak u rasponu od 120 do 129 mm/Hg i dijastolni pritisak ispod (ne iznad) 80 mm/Hg.
  • Hipertenzijom 1. stadijuma se smatra sistolni pritisak u rasponu od 130 do 139 mm/Hg ili dijastolni pritisak u rasponu od 80 do 89 mm/Hg.
  • Hipertenzijom 2. stadijuma se smatra sistolni pritisak od 140 mm/Hg ili veći, ili dijastolni pritisak od 90 mm/Hg ili veći.
  • Hipertenzivnom krizom se smatra pritisak viši od 180/120 mm Hg. Ovakav rezultat zahteva hitnu medicinsku negu.

Homeopatska terapija, smanjuje simptome hipertenzije. Pacijent komfornije živi uz homeopatsku terapiju , u kombinaciji sa terapijom koju već koristi.

#hipertenzija,#lečenjehomeopatijom,#homeopatijabeograd,#porodica,#zdravlje,#alternativa,

Comments are closed.