STRAH

Strah je prirodno i normalno ljudsko iskustvo. Svi ga osećamo s vremena na vreme, a postoje situacije kada se oslanjamo na strah da bi nas sačuvao od opasnih situacija. Strah utiče na mentalno i fizičko zdravlje slično kao i anksioznost i stres, što dovodi do toga da telo bude u stanju povećane budnosti. Produženi strahovi mogu dovesti do dugoročnih komplikacija, posebno ako postanu hronični stresori. Strah izaziva reakciju tela na stres, što uključuje limbički sistem mozga. Simpatički nervni sistem, ili naš tip reakcije „bori se/beži/zamrzni se”, pokreće se kao odgovor na oslobađanje adrenalina. Strah je takođe oblik stresa, koji aktivira osovinu hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlezda (HPA) koja hormone stresa (uglavnom kortizol) oslobađa u krvotok.

Strah se može klinički dijagnostikovati kao fobija kada aktivno izbegavamo izvor svog straha. A s druge strane maš strah ili anksioznost nisu proporcionalni stvarnoj opasnosti od objekta ili situacije. Naša zabrinutost ometa važna područja našeg života šest meseci ili duže.

Najbolji način da počnemo da savladavamo svoje strahove jeste da se postepeno izlažemo tim strahovima. Terapija izloženosti se preporučuje i to se može uraditi u kliničkom okruženju sa profesionalcem ili samostalno kod kuće u zavisnosti od težine našeg straha. U nekim slučajevima, vežbe disanja i pozitivan razgovor sa sobom mogu pomoći.

Homeopatska terapija uspešno leči sve simptome straha.

#strah,#lečenjehomeopatijom,#homeiopatijabeograd,#zdravlje

Comments are closed.