KONDILOMI ( VIRUSNE BRADAVICE)

Trenutno je registrovano oko 200 sojeva virusnih bradavica koje imaju izraženu prijemčivost za sluzokožu različitih organa – donji genitalni trakt žena i muškaraca, disajni putevi, pa čak i tonzile, krajnici, a zahvata i donje partije crevnog traktaOko 70 sojeva izaziva kod žena lezije donjeg genitalnog trakt,a na svim anatomskim nivoima od međice, perianalnog i analnog predela, do grlića materice, i to su najčešce virusne bradavice poznate kao kondilomi. Vakcinacija je, uz zaštitu prilikom seksualnih odnosa, najbolja prevencija, HPV infekcija u visokom procentu u korelaciji sa nastankom premalignih i malignih promena grlića, vagine i vulveU tom smislu postoje i 3 grupe virusa koji se svrstavaju u HPV visokog onkogenog potencijala. Označeni su posebnom numeracijom, a virusi 6 i 11 najčesci su uzročnici kondiloma, odnosno virusnih bradavica. Ono što se često zanemaruje je podatak da mnogi pacijenti humani papiloma virus sa prstiju šaka (obične bradavice) mogu da prenesu sami sebi na genitalnu regiju. Zbog toga je važno lečiti ih, odnosno sanirati posledicu HPV infekcije gde god da postoji na telu,

Homeopatska terapija uspešno sanira virusne bradavice, nežno i na duži vremenski period. U dužem lečenju sanira sve posledice koje izaziva HPV infekcija.

#HPV.#zdravlje žena,#homeopatijabeograd,#lecenjehomeopatijom

Comments are closed.