ASTMA KOD DECE

Ako dete pati od astme, potrebno je obratiti pažnju na njegovu ishranu, spavanje, kao i na redovnu fizičku aktivnost.  Pokazatelj da je astma kod teteta dobro kontrolisana jeste da ono nema simptome ili da se oni javljaju najviše dva puta nedeljno. Kod dece sa kontrolisanom astmom postoji potreba za uzimanjem inhalacionih bronhodilatatora manje od dva dva puta nedeljno. Saveti za pacijente sa astmom, pa i za one najmlađe, jesu redovno uzimanje propisane terapije, pogotovo pumpice sa lokalnim kortikosteroidima. Pored redovnog uzimanja terapije, ukoliko se radi o alergijskoj astmi, treba izbegavati kontakt sa alergenima, respiratornim iritansima uopšte. Ne treba izlaziti napolje ukoliko je visok stepen aerozagađenja,  ako je prisutna magla ili je visoka vlažnost vazduha. Takođe, treba lečiti respiratorne infekcije na vreme i adekvatno. Kad je u pitanju alergijska astma, treba smanjiti izlaganje alergenima iz kućne sredine, kao i izlaganje spoljašnjim alergenima. Potrebno je, zatim, izbegavati alergogenu hranu, duvanski dim, izvođenje deteta napolje u danima visoke koncentracije aerozagađenja, a preporučuje se i izbegavanje fizičkih napora.

Homeopatska terapija uspešno leči astmu kod dece, leči uzrok i posledice bolesti.

#astma,#homeopatijabeograd,#lečenjehomeopatijom,#porodica

Comments are closed.