POLNE BOLESTI

Ako ste seksualno aktivni, prepoznavanje polno prenosivih bolesti važan je deo vašeg seksualnog zdravlja. Poznavanje karakteristika, načina prenošenja ali i mera koje trebate preduzeti – pomaže da se suzbiju polne bolesti a reproduktivni potencijal i kvalitet zdravlja najaktivnije populacije ostane očuvan. Kada se prvi put zarazite, vašem telu treba određeni vremenski period da proizvede antitela  borce protiv uljeza koji je napao organizam. Tokom ovog vremenskog perioda, poznatog kao period inkubacije, lako je moguće da nećete imati nikakve simptome. Period inkubacije

  • Hlamidija 7–21 dan;
  • Genitalni herpes: 2–12 dana;
  • Gonoreja: 1–14 dana;
  • Hepatitis A: 15–50 dana;
  • Hepatitis B: 8–22 nedelje;
  • Hepatitis C: 2–26 nedelje;
  • HIV: 2–4 nedelje;
  • HPV: 1 mesec – 10 godina (u zavisnosti od vrste);
  • Oralni herpes: 2–12 dana;
  • Sifilis: 3 nedelje – 20 godina (u zavisnosti od vrste);

U nekim slučajevima, polno prenosiva bolest može biti asimptomatska (ne pokazuje simptome) jer je latentna ili miruje u telu. Latentne polno prenosive bolesti mogu dovesti do toga da osoba ostane bez dijagnoze dok simptomi ne počnu da se pojavljuju. Ovakva situacija obolelog dovodi do rizika od dugoročnih komplikacija.Hlamidija, hepatitis C, HIV i HSV (herpes simplex virus) spadaju u ovu grupu. Ali ne zaboravite – asimptomatičnost je izuzetak a ne pravilo.

Homeopatska terapija u dužem vremenskom opsegu uspešno leči uzroke I posledice polnih bolesti.

#homeopatija,#polnebolesti,#homeopatijabeograd,#zdravlježena,#zdravljemuškarca

Comments are closed.