Udruženje vrši upis u školu homeopatije za 2024/2025 godinu

Udruženje za Klasičnu Homeoopatiju Boenninghausen vrši upis novih članova u školu homeopatije:

Osnovni ( Basic course ) u trajanju od godinu dana

Upis: februar-mart 2024 godine , predavanja počinju u martu 2024 ,završni ispit mart 2025.

Predavanja i mentorske konsultacije su organizovana vikendom.

Comments are closed.