EREKTILNA DISFUNKCIJA

Erektilna disfunkcija predstavlja veoma čest poremećaj koji se definiše kao nemogućnost postizanja i održavanja erekcije dovoljne za seksualni odnos.Problem sa erektilnom disfunkcijom sa velikom učestalošću pogađa i mlađe starosne grupe. Ukoliko se posmatra grupa pacijenata starosti od 18 do 59 godina, studije pokazuju da oko 10% pacijenata ima problem sa postizanjem i održavanjem erekcije, dok u starijem životnom dobu učestalost erektilne disfunkcije raste.Prema uzroku, može podeliti u dve kategorije: erektilnu disfunkciju koja se javlja kao posledica psiholoških faktora i stanje koje nastaje kao posledica određenih organskih poremećaja. Veoma retko se uzroci javaljaju izolovan,o tako da u najvećem broju slučajeva imamo kombinaciju psiholoških i organskih faktora koji dovode do ovog čestog oboljenja. Često se erektilna disfunkcija javlja kao posledica nekog drugog oboljenja – najčešće oboljenja nervnih ili vaskularnih struktura, kao i endokrinoloških poremećaja, a najčešće je povezana sa dijabetesom, povišenim krvnim pritiskom, neurološkim oboljenjima, uvećanom prostatom, pušenjem cigareta i hormonskim poremećajima. Dijagnoza erektilne disfunkcije postavlja se na osnovu podataka koje pacijent daje o tegobama koje ima, pregleda i laboratorijskih nalaza. Veoma često poremećaje koji se ne mogu svrstati pod erektilnu disfunkciju pacijenti protumače kao ovaj poremećaj. U toku dijagnostike veoma je važno dovesti u vezu potencijalne uzroke bolesti i probleme sa erekcijom, što omogućava lečenje usmereno na sam uzrok bolesti. Erektilna disfunkcija je kompleksan poremećaj koji zahteva detaljnu dijagnostiku sa ciljem identifikacije uzročnika i ciljanu terapiju te je neophodno da se pacijenti sa pojavom simptoma jave urologu kako bi se otkrili potencijalni uzroci i odredila terapija.

Homeopatska terapija uspešno leči uzroke i posledice. Izuzetne rezultate daje homeopatska terapija lycopodiumom u potenciji X.

#impotencija,#homeopatijabeograd,#lečenjehomeopatijom

Comments are closed.