ASOCIJALNA OSOBA– EKSTREMNA STIDLJIVOST I STRAH OD ODBACIVANJA

Asocijalna osoba je neko sa izbegavajućim poremećajem ličnosti, a glavna karakteristika je ekstremna stidljivosti i preosetljivost na odbacivanje. Izbegavajući poremećaj ličnosti može izazvati psihijatrijske simptome koji stvaraju ozbiljne probleme u odnosima sa drugim ljudima. Ne postoji način da se zna ko će razviti izbegavajući poremećaj ličnosti. Ljudi koji imaju ovaj poremećaj su obično veoma stidljivi još kao deca. Međutim, ne postaje asocijalno svako dete koje je stidljivo. Isto tako, nema svaka odrasla osoba koja je stidljiva izbegavajući poremećaj ličnosti. Ako imate izbegavajući poremećaj ličnosti, vaša stidljivost je najverovatnije rasla kako ste starili. Možda je došlo do tačke da ste počeli da izbegavate druge ljude i određene situacije. Ljudi koji ne primaju homeopatski tretman za izbegavajući poremećaj ličnosti mogu da se izoluju.Kao rezultat toga, mogu da se jave drugi psihički poremećaji, kao što su:

  • depresija
  • agorafobija
  • problemi sa zloupotrebom supstanci

Lečenje ne menja vašu ličnost. Najverovatnije ćete uvek biti stidljivi i imati poteškoća u društvenim interakcijama. Ali homeopatsko lečenje može pozitivno da deluje i da vam pomogne da razvijete sposobnost da se ipak bolje povežete sa drugima ljudima.

#homeopatijabeograd#homeopatskolečenje#alternativa

Comments are closed.