PEPTIČKI ULCER-ČIR

Čirevi se pojavljuju ili u stomaku ili u gornjem delu unutrašnjih organa (duodenum). Termin „peptički“ definiše oba tipa čireva. Decenijama je medicinska praksa smatrala da peptički ulceri nastaju od od prejake i preterane količine stomačne kiseline koja izjeda zidove stomaka. Ovaj način posmatranja se sada smatra pogrešnim.; na primer peptiči ulceri su podjednako uobičajeni kod ljudi koji imaju malu količinu stomačne kiseline. Interesantno, oba i stomačni kancer i stomačni ulcer se pojavljuju kod ljudi koji nemaju stomačnu kiselinu, stanje poznato kao achlorhydria.

Uzrok stomačnih ulcera dolazi na svetlo od nedavno nakon decenija neznanja. Tokom 1980-tih kada su analizirali tkivo ulcera, istraživači su došli do presudnog otkrića: da su ulceri bili inficirani velikim brojem mikroba poznatih kao Heliobacter pylori. Ulceri se pojavljuju uglavnom u dve regije: stomak i duodenum (manji gornji stomak). Neverovatno, 90% od svih duodenalnih ulcera i 60% od stomačnih su inficirani sa Heliobacter. Ovo objašnjava zašto su stomačni ulceri mnogo češća pojava kod ljudi kojima nedostaje stomačna kiselina, jer je hlorovodonična  kiselina najjači poznati antiseptik. Zapanjujuće, istraživači su zaključili da ako se organizmi unište antibioticima, ulcer će biti izlečen potpuno.

Homeopatsko lečenje ulcera pri čemu se pacijentu leče polsedice , a ne uzrok. Preporučena terapija nux vomike, arsenikuma , arnike, u potenciji X daje izuztne rezultate.

#homeopatija,#homeopatijabeograd,#gastro;#homeopatskolečenje

Comments are closed.