KREATIVNOST KOD DECE

Kada govorimo o kreativnosti opisujemo sposobnost deteta da stvori nešto originalno, korisno i novo. Ono što kreativnost zahteva jeste sposobnost produkcije velikog broja ideja, takozvano divergentno mišljenje, ali i kombinaciju tih ideja kako bi se dobio najbolji rezultat, odnosno konvergentno razmišljanje.
Potrebno je da detetu obezbedimo puno vremena za igru i eksperimentisanje sa materijalima i idejama, treba mu dopustiti istraživanja koja idu izvan okvira koje drugi smatraju važnima.
Detetove ideje ne treba ismejavati, ali ni zahtevati kreativnost jer ona treba da se javi spontano.
Kreativno mišljenje razvijamo postavljanjem pitanja i podsticanjem da deca sama postavljaju što više pitanja – ko, kada, gde,kako, zašto, na koliko načina…, šta bi bilo kada bi…, imaš li drugu ideju, uporedi – šta je bolje, lepše…Kako to još možeš napraviti?
Homeopatske konsultacije pomažu deci da kroz kontinuirani rad podstiču njihovu kreativnost.
#kreativnost , #kreativnostkoddece , #beograd , #homeopatijabeograd , #homeopatija , #porodica

Comments are closed.