REUMATOIDNI ARTRITIS

Reumatoidni artritis obično započinje jedva primetno, sa sporim razvojem simptoma i znakova, što može trajati nedeljama pa i mesecima.. Broj zahvaćenih zglobova je  različit, ali se vremenom  umnožava.. Obično su zahvaćeni zglobovi ručja, mali zglobovi šaka i stopala, ali i svi drugi periferni zglobovi, uključujući I temporomandibularni (vilični) zglob. Karakteristična je simetrična upala zglobova.

Jutarnja ukočenost, koja traje duže od 1h, predstavlja možda i najznačajniju odliku bolesti koja reumatoidni artritis razlikuje od drugih zapaljenskih reumatskih bolesti. Mogu biti prisutni i opšti simptomi zapaljenske bolesti:slabost, malaksalost, gubitak apetita, telesno propadanje i povišena telesna temperatura.

Homeopatska terapija , za početak olakšava tegobe pacijentu, tako što smanjuje vreme jutarnje ukočenosti i bola kod pacijenta.

#reumatoidniartritis,#reuma, #lečenje, #homeopatijabeograd

Comments are closed.