REUMA

U opštoj populaciji čak 10 do 20 odsto stanovništva ima reumatske tegobe, a ove bolesti dovode do privremene ili trajne, delimične ili potpune nesposobnost. Reuma – pod ovaj kratki pojam odomaćen u široj komunikaciji, podvode se reumatske (reumatološke) bolesti. Prvi, nama dostupni tragovi opisa reumatskih bolesti i njihovog lečenja potiču od Hipokrata iz petog veka pre Nove ere. On je opisao giht, reaktivni artritis i još neka druga, tada nedovoljno shvaćena stanja koja su odgovarala današnjem shvatanju reumatizma.  Razlozi za upućivanje bolesnika reumatologu su značajni bolovi i otoci lokomotornog sistema (na koži i organima za kretanje). Degenerativni reumatizam, treba imati na umu da je to normalni patofiziološki proces koji ide sa godinama, brže ili sporije. Najčešće su zahvaćeni kukovi, kolena, kičmeni stub, ali često se proces definiše i kao generalizovana osteoartroza. Iz svega navedenog, može se zaključiti da su reumatske bolesti široko zastupljene u opštoj populaciji, od onih uslovno rečeno bezazlenih, do onih koje ugrožavaju osnovne životne funkcije, pa i život obolelog.

Homeopatska terapija generalno sprečava degenerativne promene , usled posledica koje izazivaju reumatske bolesti.

#reuma, #homeopatijabeograd,#reumatskebolesti,#homeopatskolečenje

Comments are closed.