ASTMA

Astma je bolest koju karakterišu napadi kašlja i otežanog, čujnog disanja: “zviždanja“, „škripanja“, „vizinga”, kojprolaze spontano ili nakon primene odgovarajućih lekova za širenje disajnih puteva. Na astmu se može posumnjati ukoliko se jave simptomi, poput napada kašlja i otežanog, čujnog disanja, takozvanog “zviždanja, “vizinga“. Tada je potrebno da se uradi spirometrijski pregled, odnosno da se izmere plućni kapaciteti. Kada se postavi dijagnoza astme, započnje se sa terapijom. Ona obuhvata bronhodilatatore u inhalatornom obliku, odnosno pumpice, zatim inhalacione kortikosteroide kao zaštitnu terapiju, koji se koriste redovno, u trajanju od više meseci, pa i godina.  Osim redovnog uzimanja terapije, ukoliko se radi o alergijskoj astmi, treba izbegavati kontakt sa alergenima, uopšte, ne izlaziti napolje ukoliko je visok stepen  respiratornim iritansima aerozagađenja, kad je prisutna magla, vlaga.

Homeopatska terapija uspešno leči uzrok i posledice astme.

#astma,#homeopatijabeograd,#lečenjehomeopatijom#zdravlje

Comments are closed.