EMOTIVNOST

Za nas je emocija uvek „reakcija“ bića na neki događaj. Kako biće može reagovati na događaje u svetu na različite načine, pojam „emocija“ uvek ima značenje jedne kvalitativne lične reakcije bića na životnu situaciju. Drugo uverenje je da bića uvek teže uspostaviti sklad između spoljašnjeg i svog unutrašnjeg sveta. Osećaji se uvek javljaju u situaciji u kojoj osoba procenjuje da je došlo do značajne promene u odnosu između njega i sveta. Emocija je rezultat ove promene ali je, istovremeno, i težnja da se uspostavi novi sklad između bića i sveta. Dakle mi vidimo emocije kao pojave čija je funkcija po svojoj suštini uvek adaptivna. Polazeći od toga da je svrha pojavljivanja neke emocije u težnji da se obnovi poremećeni odnos između bića i sveta, došli smo do zaključka koji je potpuno suprotan dominantnom uverenju da su osećaji iracionalni i haotični, a to je da su emocije uvek logične. Ako je emocija ljutnja, obično se njome  poručuje  da se promeni ponašanje, a očekivana reakcija je osećaj krivice .Emocija straha poručuje da je u pitanju ugrožavanje koje je jače od osobe, a očekivana reakcija je zaštita.Zadovoljstvo  poručuje da je neka želja ispunjena i očekivana reakcija je takođe zadovoljstvo.Osećaj prezira poručuje- Ti ne vrediš dovoljno, u želji da izazove poniznost.Mržnja poručuje-Ti si zao jer ti mene mrziš, u želji da izazove strah.Zavist-Ti misliš da si bolji od mene! Potvrda čovekove vrednosti Zabrinutost Ja sam odgovoran! Pomoć i podela odgovornosti je očekivana reakcijaDosada-Mene zanimaju druge stvari! Promena aktivnosti je očekivana reakcija Ravnodušnost –Meni je to nevažno! Prekid odnosa Stid –Znam da vi mislite da ja nisam OK, vrednosti je očekivana reakcija Krivicaporučuje -Ja sam dobar i osuđujem svoje loše ponašanje, očekivana reakcija je oproštaj Ljubavporučuje -Ti si vredno ljudsko biće i ja te želim u svom intimnom svetu, očekivana reakcija uzvraćanje ljubavi Ljubomoraporučuje -Bojim se da ćeš otići s drugim, očekivana reakcija je potvrda ljubavi.Homeopatska terapija pomaže  pacijentu da shvati svoje emocije , eksponira izvan sebe bez sublimacija.

#emocije,#lečenjehomeopatijom,#homeopatijabeograd

Comments are closed.