POREMEĆAJI ISHRANE

Najčešći poremećaji u ishrani su anoreksija nervoza i bulimija nervoza. Postoje varijacije atipičnih oblika i jednog i drugog kod kojih ne postoje svi dijagnostički kriterijumi koji su potrebni da bi se postavila dijagnoza anoreksije nervoze i bulimije nervoze. Ono što je zajedničko za poremećaje ishrane je da oni pripadaju psihijatrijskim poremećajima. Važno je naglasiti da su ozbiljne i teške bolesti koje mogu da se leče i izleče, ali da je važno da se leče na pravi način, da se njima bavi stručno lice, neko ko poznaje ove poremećaje i da neće doći do spontanog izlečenja ili zalečenja. Kada su pitanju anoreksija i bulimija, osobe imaju strah koja se manifestuje kroz strah od hrane i strah od debljine. Osobe sa ovim bolestima imaju poremećaj telesne slike, odnosno ne vide sebe realno, već misle da su deblje nego što jesu. Svoj strah umiruju tako što izbegavaju da jedu. Ove bolesti se javljaju u periodu rane, srednje i kasne adolescencije. Ono što je klinički interesantno je da je klinička slika potpuno ista kod oba poremećaja. Kod osoba sa bulimijom često se može čuti da jedu zato što se osećaju tužno ili prazno, osećaju se uznemireno. Bulimične krize mogu da budu reakcija na gubitak veze, ili njen prekid, dobijanje loše ocene u školi ili na fakultetu. U pitanju su emocije sa kojima oni ne znaju šta će, pa posežu za hranom kao načinom da ih regulišu. Simptomi ovih poremećaja koji su vidljivi su da li neko jede, da li povraća, da li se bavi preterano fizičkom aktivnošću. Ono što ne vidimo su perfekcionizam, osećanje stida, nezadovoljstvo samim sobom, nisko samopouzdanje, nisko samovrednovanje, kao i depresivnost. Što se ranije počne, što je bolest kraće trajala, što se više uključi i porodica, to će lečenje biti uspešnije i kraće. U zavisnosti od stanja pacijenta, ukoliko indeks telesne mase nije ispod 16, ako su biohemijski nalazi krvne slike adekvatni, ako imamo saradnju roditelja, tada možemo da probamo ambulantno lečenje. Ono podrazumeva saradnju sa nutricionistom i psihoterapijski rad.

Homeopatija uspešno leči uzroke i posledice poremaćaja u ishrani.

Comments are closed.