POREMEĆAJ PAŽNJE I HIPERAKTIVNOST ADHD

Deca s ADHD-om takođe mogu da imaju problem s niskim samopoštovanjem, problematičnim odnosima s vršnjacima i lošim uspehom u školi. Simptomi se ponekad smanjuju s godinama. Međutim, neki ljudi nikada u potpunosti ne prerastu simptome ADHD-a. S obzirom na to da je reč o hroničnom stanju, ovaj poremećaj se ne može izlečiti. Ipak, određeni lekovi i intervencije u ponašanju mogu uveliko da pomognu pri ublažavanju simptoma. Psiholozi naglašavaju kako je upravo rano prepoznavanje simptoma ADHD-a kod dece od velike važnosti da bi im se omogućilo što lakše funkcionisanje u društvu. Upravo je zato vrlo bitno na vreme reagovati već pri pojavi ranih simptoma koji podrazumevaju sledeće:

  • nepažnju
  • impulsivnost
  • hiperaktivnost.

Primarni znakovi ADHD-a uključuju nepažnju i hiperaktivno-impulsivno ponašanje. Simptomi ADHD-a počinju pre 12. godine, a kod neke dece su vidljivi već u dobu od tri godine. Simptomi ovog poremećaja se mogu razlikovati pa tako kod neke dece mogu da budu blagi, dok su kod druge dece nešto teži. Isto tako, mnoga istraživanja pokazuju kako se ADHD češće javlja kod dečaka nego kod devojčica.

Homeopatska terapija leči uzroke I posledice ADHD.Preporučuje se terapija Nux-vom , Ars, u X potenciji.

#adhd,#homeopatijabeograd,#lečenjehomeopatijom

Comments are closed.