IPECACUANHA- homeopatski lek

Signatura:    Rubiaceae familija je koncentrisana u tropskim i subtropskim predelima, a

                             Ipecac. je poreklom iz Brazila; ime potiče od grčke reči kephale što znači glava

                             i aludira na raspored cvetova biljke; ipecacuanha je brazilsko ime

                             i-pe-kaa-guene što znači biljka koja raste pored puta i izaziva mučninu;

                             raste u vlažnim, gustim i senovitim šumama; to je mali, skoro zeljast žbun koji

                             dostiže visinu od 30 cm;cveta u januaru malim, belim cvetovima, a plod pocni

                             čim se oljušti; sadrži izohinonske alkaloide, cefalin i emetin koji aktivira centar

                             za povraćanje i nepromenjen se izlučuje urinom; koren je najotrovniji deo biljke;

                             u Evropu je donesena 1672. kao lek za dizenteriju;u velikim dozama ipec. je emetik,

                             u srednjimizaziva mučninu, dijaforetik je i ekspektorans, a u malim dozama je

                             blag želudačni stimulans i tada povećava apetit; i danas je sastojak nekih

                             sirupa za kašalj.

Suština leka:  velika mučnina, povraćanje, astmatični kašalj.

Uzroci:      povrede, krvarenja, suprimirane erupcije;

                        zavisnost od morfijuma, heroina i opijuma; lečenje kininom;

                        teška, masna, nesvarljiva hrana, svinjetina, voće, slatkiši, sladoled;

                        hemioterapija;

                        trudnoća.

Modaliteti:    pogoršanje od toplote, po vlažnom vremenu, u toploj sobi, od južnog vetra;

                             od prejedanja, naročito sladoleda, svinjskog mesa, masne hrane i voća;

                             periodično; u jesen;kad noći postanu hladne;

                             saginjanje, naročito važi za povraćanje;

                             poboljšanje od otvorenog vazduha, odmora, pritiska, zatvaranja očiju.

Patologija:   deluje na mukozne membrane, naročito digestivnog trakta; na stomak,

                             na respiratorni trakt i pluća, na nerve, na žuč.

Senzacije: osećaj velike mučnine, mučnina od pogleda i pomisli na hranu;

                          ne oseća žeđ;

                          jak bol oko pupka.

Mentalno:  ljudi koji stalno traže i žele nešto, ali ne znaju tačno šta;

                          razdražljivi, ništa im ne može udovoljiti, to se naročito odnosi na decu.

Indikacije:   stalna mučnina koja iscrpljuje, osećaj da želudac mlitavo visi;

                              povraćanje ne donosi olakšanje;

                              mučnina i povraćanje za vreme kašlja ili se kašalj završava povraćanjem;

                              mučnina i povraćanje u trudnoći;

                              mučnina i povraćanje za vreme krvarenja;

                              gađenje na hranu; abdominalni bolovi;

                              migrena sa jakom mučninom i povraćanjem; epistaksa;

                              astmatični kašalj i bronhitis, veliki lek u dečijoj astmi;

                              kašalj sa krkljanjem; prekid disanja od jakog kašlja; hemoptiza;

                              krvarenje iz materice, često praćeno mučninom;

                              postpartalno krvarenje;

                              antidot u zavosnostima, morfinskim i heroinskim.

#homeopatijalekovi,#homeopatijabeograd,#homeopatijalečenje

Comments are closed.