KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI

Kognitivne sposobnosti su zapravo osnovne veštine koje Vaš mozak koristi za razmišljanje, učenje, zaključivanje, čitanje, pamćenje i generalno obraćanje pažnje na stvari oko sebe. Sve ove veštine kombinovane zajedno preuzimaju informacije koje dolaze do vašeg mozga i premeštaju ih u takozvanu „banku znanja“ koju kasnije koristite u svakodnevnom životu . Važno je znati da svaka od vaših kognitivnih sposobnosti igra važnu ulogu u obradi novih informacija koje ranije niste imali. Takođe, ako vam je samo jedna od ovih sposobnosti slaba, vaša celokupna sposobnost upijanja, razumevanja, pamćenja i korištenja novog znanja može biti ugrožena. Zbog toga je ključno da se sve ove sposobnosti neguju i da se na njih obraća pažnja. Razvijena pažnja Vam omogućava da ostanete fokusirani na jedan zadatak u dužem vremenskom periodu. Kada je nerazvijena dovodi do toga da imate gomilu nezavršenih projekata i da brzo skačete sa jednog projekta na drugi. Sa razvijenom logikom brzo rasuđujete, dobijate ideje i rešavate probleme. Sa nedostatkom ove sposobnosti često ćete se pronaći u situaciji da nešto ne razumete ili da se osećate zasuti sa previše informacija. Kada razvijete  sposobnost kratkotrajnog pamćenja u mogućnosti ste da prikupljate i pamtite informacije dok ih u isto vrijeme koristite. Tačnije da odmah implementirate ono što ste sad naučili. Nedostatak ovakve sposobnosti dovodi do toga da morate više puta da čitate uputstva za zadatke koji su vam dodeljeni i da imate poteškoće sa pamćenjem složenijih uputstava.

Homeopatija,homeopatska terapija koja koristi homeopatske lekove Gelesemium,Laycopodium,Sulphur,Phosphor acida,Nux vomicu i mnogi drugi , daju izuzetne rezultate u lečenju i razvijanju kognitivnih sposobnosti.

#homeopatijabeograd,#kognitivnesposobnosti,#homeopatija.#adhd

Comments are closed.