KAKO STRAH UTIČE NA POJAVU BOLEST

STRAH predstavlja primarnu emociju, koju odlikuje snažno, neprijatno uzbuđenje, nastaje usled opažanja ili očekivanja stvarne ili zamišljene opasnosti, ili ozbiljne pretnje pred kojom je organizam nemoćan. Strah je urođena, genetski programirana adaptivna reakcija na preteći ili bolan stimulus. Strah je normalna i biološki svrsishodna signalna reakcija na opasnost, čiji je smisao da pripremi organizam za begstvo iz ugrožavajuće situacije, skrivanje od opasnosti ili za odbranu. Osim realnog postoji i neurotični strah. Kada govorimo o strahu veoma je važno razlikovati racionalan od iracionalnog straha. Racionalni strah nas motiviše da se čuvamo, da brinemo o sebi i o svojim bližnjima, ljudima koje volimo, ali i o svim ostalima. Kada se pojavi strah postoje tri odgovora našeg bića:

  • Socijalni
  • Telesni
  • Psihički

Socijalni odgovor predstavlja “izdajnika” naše intime. Mislimo da svi vide naše reakcije ili da svi bulje samo u nas. To stvara još veću anksioznost, a onda su naše reakcije nekontrolisanije. Postajemo nemoćni. Kada govorimo o psihičkom odgovoru, reagujemo na način koji određuju naši mehanizmi odbrane (agresija, povlačenje, stapanje sa drugima, desenzitizacija, prihvatanje nametnutnog stava). Kada opasnosti realno nema, a strah se ipak pojavi, postaje naš gospodar, taj iracionalan strah postaje dobar temelj za mnoga patološka stanja naše psihe. Telo nam takođe reaguje, jer za svaki naš pokret neophodna je energija (). “Zato naše telo oslobađa šećer iz telesnih magacina u krvotok, jer je on jedan od glavnih energetskih sastojaka u organizmu. Takođe, za pojačane napore u slučaju borbe ili bekstva iz opasnosti, potrebna je veća količina kiseonika, pa počinjemo ubrzano da dišemo. Ubrzava nam se i rad srca i raste na kratko vreme i krvni pritisak, a sve u cilju da se krv sa neophodnim materijama dopremi u što većoj količini do delova telo koji su najaktivniji.

Homeopatska terapija ublažava simptome strah-ova I pacijenta suočava sa problemima koji izazuvaju strahove. Vodi pacijenta putem izlečenja. Preporučena terapija: gelsemium., aconitum,arsenicum,lycopodijum. Potencija X.

#strah, #homeopatija, #homeopatijabeograd

Comments are closed.