FRIGIDNOST-POLNA NEMOĆ KOD ŽENA

Moderne seksualne terapije dokazuju da od 30 do 90 procenata žena ne može da doživi orgazam i da je frigidnost sve učestalija pojava, a lečenje dugotrajan proces. Seksualno vaspitanje žene u detinjstvu i pubertetu, ranoj fazi seksualnog sazrevanja, igra značajnu ulogu. Poseban značaj imaju kažnjavanja žene u tom dobu, zbog čitanja erotske literature, seksualnog maštanja, gledanja pornografskih slika, seksualne igre sa drugom decom, masturbacije. Kazna proizvodi strah, pa se frigidnost kod nekih žena objašnjava uslovljenom reakcijom straha od seksa, koja je nastala bilo traumatskim putem bilo kroz priču da je seks nešto prljavo, sramotno i nemoralno. Za frigidnu osobu se može reći da ima seksualni poremećaj koji može trajati neodređeno vreme, zavisno od psihičkog stanja osobe.

Homeopatska terapija uspešno leči frigidnost – polnu nemoć kod žena.

#frigidnost,#lečenjehomeopatijom,#homeopatijabeograd,#žena

Comments are closed.