HIPOHONDRIJA

Hipohondrijski anksiozni poremećaj, hipohondrija ili zdravstvena anksioznost definiše se kao stalna zaokupljenost osećajem prisustva bolesti različitog intenziteta, odnosno kao doživljaj konstantnog straha od prisustva neke bolesti ili oboljevanja. Postoji i gledište po kome je hipohondrija patnja zbog umišljenog uobraženog, ili u odnosu na značaj i intenzitet postojeće bolesti, preuveličavanje doživljaja i činjenica. Reč hipohondrija nosi koren od od grčke reči hypokhondrios i označava područje abdomena koje se nalazi ispod rebarnih lukova. Po shvatanju i predanju antičkih Grka, abdominalni organi bili su izvor emocionalnih poremećaja, a upravo hipohondri obašnjavaju da iz tog područja polaze simptomi koje osećaju i preplavljuju preostali deo tela i uma. Osobe sa ovim poremećajem imaju nerealan strah da imaju neko zbiljno zdravstveno stanje ili se plaše da su u velikom riziku da se razbole, a normalne telesne funkcije tela pogrešno tumače kao znakove neke bolesti. Vremenom, njihova uporna i predimenzionirana briga o zdravlju počinje da ometa funkcionisanje njihovih društvenih veze, karijeru i život u globalu. Hipohondrične osobe uglavnom traže preteranu pažnju jer ih pokreće strah da će ih bolest ozbiljno ugroziti. One provode mnogo vremena u zdravstvenim ustanovama, traže više objašnjenja, više mišljenja i dodatnih analiza i testova. Ako im lekar ponudi dokaze da su zdravi i da bolest ne postoji, mogu ga čak, kao i bliske ljude, optužiti za prikrivanje informacija.

Homeopatska terapija uspešno leči sve simptome hiophndrije i poremećaje koje utiču na mentalno stanje pacijenta.

#hipohondrija,#lečenjehomeopatijom,#homeopatijabeograd,#homeopatskaordinacijabeograd,#homeopatija

Comments are closed.