BOLEST

Bolest (lat. morbus) se može definisati na razne načine. Prema jednom mišljenju, to je svako odstupanje od stanja zdravlja i ima svoje karakteristične simptome i zahvata ceo organizam ili je ograničen na pojedine organe. Postoji i definicija da je bolest poremećaj normalnih, fizioloških zbivanja u organizmu pod uticajem različitih štetnih činilaca ili pak da je bolest poremećaj građe i funkcije ćelija raznih tkiva, organa i organskih sistema. Najjednostavnije i možda najprihvatljivije je gledište po kojem je bolest termin koji označava sva zbivanja u organizmu koja odstupaju od prirodnog toka života.

Bolesti se mogu podeliti na nasledne, urođene i stečene. Nasledne su one bolesti koje se nasleđuju od roditelja ili ranijih predaka, a prenose se putem hromozoma. Primeri ovih bolesti su hemofilija (koja se od majke prenosi na mušku decu), hiperholesterolemija, hromozomopatija i sl. Urođene bolesti nastaju za vreme trudnoće pod uticajem različitih štetnih faktora. Ovde se ubrajaju urođene srčane mane, urođene anomalije i malformacije, urođene anemije itd. Stečene bolesti se razvijaju tokom života pojedinca, od rođenja do smrti. Uzroci njihovog nastanka su mnogobrojni i raznoliki, a mnogi od njih ni do danas nisu otkriveni. U poznate uzročnike se ubrajaju fizički agensi (toplota, hladnoća, jonizujuće i magnetno zračenje, mehaničke sile, elektricitet), hemijski faktori (kiseline, baze, otrovi, teški metali, insekticidi, deterdženti, lekovi), biološki uzročnici (bakterije, virusi, paraziti, gljivice), nepravilna ishrana, stres i psihički doživljaji i mnogi drugi. Bolesti koje nastaju kao posledica nepravilnog uzimanja lekova ili njihovih propratnih i neželjenih dejstava nazivaju se jatrogene bolesti (grč. iatros = lekar).Bolest je praćena subjektivnim smetnjama ili simptomima (lat. symptoma morbi) i znacima (lat. signum morbi). Uobičajena je podela simptoma na nespecifične (opšte) i specifične. Prvi su zajednički za široku lepezu oboljenja (umor, povišena temperatura, glavobolja), dok se drugi javljaju samo kod jedne ili pak manjeg broja bolesti. Patognomonični simptomi su izrazito specifični za pojedine bolesti i njihovo prisustvo omogućava lako postavljanje dijagnoze. U znakove bolesti se ubrajaju osipi, crvenila, otoci, žutica, uvećanje krajnika itd. Sindrom (lat. syndroma) predstavlja skup različitih simptoma i znakova, koji se pojavljuju kao jedna klinička slika.

Homeopatija prati posledice, a istražuje uzroke pojave bolesti . Lečenjem uzroka, uspešno sanira posledice i vodi  pacijenta do izlečenja.

#homeopatijabeograd,#homeopatijalečenje,#bolest.#zdravlje,#alternativa

Comments are closed.