Homeopatski tretman hiperkeratoze kod životinja

Boza prezentacijacropped-Header.jpg

 • Opšti izgled
 • Klinička slika pacijenta i dijagnoza veterinara
 • Terapija
 • Praćenje i oporavak
 • Zaključak
  • Mačor, po proceni veterinara star 3 meseca, pronađen je na ulici pre 3 godine
  • Na prednjoj levoj šapi imao je povredu, po pretpostavci nastalu ubodom oštrim predmetom
  • Mačor je udomljen i živi u zajednici sa dve odrasle osobe i tri mačke
  • Pacijent se normalno razvijao ali pokazuje izrazito neprijateljsko ponašanje prema nepoznatim osobama, naročito prema mlađim muškim osobama
   • Nakon tri godine, na njuški pacijenta pojavila su se promene
   • Dijagnosticirana je hiperkaratoza od strane veterinara
   • Pre farmaceutskog tretmana odlučeno je da se pacijent leči putem homeopatije
    • Naša procena je da su pacijentu nanete teške traume tokom prvih meseci života, kako fizičke tako i mentalne, najverovatnije od strane mlađe muške osobe
    • Terapija je podrazumevala:

    –Arsenicum 30 C

    –Hephar Sulphur 30 C

    –Silica 30 C

    • Pauza između uzimanja lekova bila je 5 dana
    • Terapija je ponovljena posle mesec dana
    • Početak terapije 14. februara 2017. god.
 • Nakon 44 dana od početka uzimanja terapije došlo je do zatvaranja pukotina, obnavljanja kože i pigmentacije na levoj strani njuške pacijenta
 • Na desnoj strani njuške pacijenta došlo je do značajnog smanjenja površine zahvaćene hiperkeratozom
 • Pacijent pokazuje značajne promene u ponašanju u smislu vrlo prijateljskog ponašanja kako prema nepoznatim osobama tako i prema osobama i mačkama sa kojima živi
 • U slučaju potrebe, terapija će biti ponovljena nakon 2 meseca

Comments are closed.