Hronični bronhitis

Hronični bronhitis je zapaljenje u nivou velikih disajnih puteva u plućima, obično prouzrokovan konstantnom iritacijom. Uzrok ove iritacije je najčešće dim  cigareta, ali se hronični bronhitis može takođe razviti i ako je pacijent duže vrem izložen zagađivačima vazduha kao što su hemijska isparenja ili prašina. Zapaljenje i otok disajnih puteva uzrokuju povećanje produkcije mukusa, što dovodi do produktivnog kašlja sa ispljuvkom. Hronični bronhitis se definiše kao prisustvo produktivnog kašlja tokom tri meseca u toku godine, dve godine zaredom. Kod hroničnog bronhitisa, razmena vazduha je blokirana usled prisustva mukusa i otoka u nivou disajnih puteva. Produktivni kašalj kod ovih pacijenata je rezultat prisustva mukusa. Nažalost, ovaj mukus takođe predstavlja odličnu sredinu za razvoj infekcija. Tokom ovih infekcija, ispljuvak kod pacijenata (inače bezbojan) postaje beo, žut ili zelen i skraćuje se dah. Istorija simptoma kod pacijenata kao i rezultati pregleda se koriste kod dijagnostifikovanja hroničnog bronhitisa. Ovi pacijenti obično prvo primete jutarnji kašalj, i eventualno se žale na kašalj koji traje tokom čitavog dana. Kako se dato stanje pogoršava, sve više se skraćuje dah i pacijent mora da radi vežbe kako bi se to usporilo. Rendgenski pregled grudnog koša pomaže da se isključe stanja sa sličnim simptomima, kao što su kancer ili tuberkuloza. Testovi disanja, takođe poznati kao testovi funkcije pluća, obezbeđuju značajne informacije o veličini zapaljenja i da li su prisutni astma ili emfizem. Ovi testovi takođe prate efikasnost lekova koji se koriste za lečenje opstruktivne bolesti pluća i detektuju bilo kakvo pogoršanje ili poboljšanje stanja.

Homeopatska terapija daje izuzetne rezultate u lečenju hroničnog bronhitisa.

Comments are closed.