PERIANALNA FISTULA

Ne postoji način da se predvidi nastanak perianalne fistule i može da nastane posle drenaže perianalnog apscesa. Perianalna fistula daje simptome u vidu curenja gnojnog sadržaja, iritacije kože oko anusa, a karakteristično je i prljanje veša. Klasifikacija fistula se zasniva u odnosu na položaj spoljašnjeg sfinktera. Proste fistule se nalaze potkožno i ne zahvataju sfinkter. Intersfikterične fistule su najčešće i obuhvataju 70% svih perinalnih fistula.

Hirurški pristup zavisi od lokacije fistuloznog trakta u odnosu na sfinkterični mehanizam. Hirurško lečenje podrazumeva uklanjanje primarnog otvora, otvaranje celog fistuloznog kanala uz čuvanje spoljansnjeg analnog sfinktera. Kanal se kiretiranjem pretvara u žleb koji zarasta od unutra ka spolja. Kod fistula sa dugim kanalima primenjuje se tehnika punjenja fibrinskim lepkom.

Homeopatija uspešno olakšava. Leči uzroke I posledice simptoma perianalne fistule

#perianalnafistula,#homeopatijabeograd,#lečenjehomeopatijom

Comments are closed.